dijous, 3 de desembre de 2009

Assamblea General de Junta de l'AMPA

El dia 10 de novembre hi va haver Assamblea General de l'AMPA amb la següent ordre del dia:

. Aprovació, si s’escau, de la renovació de junta

. Presentació dels comptes del curs 2008-2009.

. Presentació i aprovació, si s’escau, dels pressupostos del curs 2009-2010.

. Activitats pel curs 2009-2010

. Informacions

. Precs i preguntes

La renovació de la Junta ha estat aprovada i actualment els seus membres són:


Presidenta Maria Martí Francàs
Sotspresidenta Diana Vernet Martínez
Tresorer Manel Luján Torné
Secretària Imma Cadentey Renom
Vocals Miriam Viaplana
Montse Marín
Manoli Mañero
Assumpta Baraldés